Tag Archives: จิตใจ

ความเจ็บปวด

สิ่งที่เปราะบางมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ก็คือ หัวใจ เพราะเพียงแค่คำพูดบางคำมากกระทบหัวใจ ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องถูกทำร้ายด้วยสิ่งของหรือวัตถุที่มีคม ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นที่ทำให้หัวใจเจ็บปวดได้ การแสดงออกก็ทำร้ายหัวใจได้เช่นกัน Continue reading ความเจ็บปวด